Tagastamine

Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates.
Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata, kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis ja neil on küljes kõik originaaletiketid. Kvaliteetsete toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

NB! Kui taganemisõigust ei ole vastavalt VÕS § 53 lõikele 4 ette nähtud, on tooteinfos teave selle kohta olemas, et tarbijal taganemisõigus puudub, või kui tarbija võib oma taganemisõiguse kaotada, on samuti teave selle kohta tooteinfos kirjas, millistel asjaoludel taganemisõigus kaotatakse. Nt tellimustoodete puhul taganemisõigus puudub.

Kliendi tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos tagastusavaldusega.
Täidetud tagastusavaldust võib esitada kas paberkandjal koos tagastatavate Toodetega või meilitsi aadressil tagastamine@strollix.ee.

Shopping Cart